Mama biznis klub

U nastavku “Mama biznis festa” rodila se ideja o “Mama biznis klubu”, projektu sa kojim smo bile među 10 najboljih finalista u konkursu Generator, i koji je trenutno u realizaciji. Koncept “Mama biznis kluba” je omogućiti mamama koje rade od kuće iz bilo kojih razloga, da imaju mesto gde mogu da održavaju svoje poslovne sastanke, drže edukacije i prezentacije svog posla, koriste kancelariju za tehničke stvari, a pride im neko stručno lice istovremeno čuva decu u prostoru pored. Pored ovoga, planirano je da tim mamama pružimo edukacije i obuke od strane stručnjaka, kao i usmeravanje na zvanične institucije, a koje im mogu biti od pomoći pri započinjanju i razvijanju svog posla.